Pellety różnych producentów mogą znacznie różnić się od siebie jakością.
Na jakość paliwa wpływa przede wszystkim materiał użyty do produkcji oraz trwałość i wilgotność granulatu.
Trudno jest samodzielnie ocenić jakość paliwa, dlatego nasi Klienci powinni mieć możliwość upewnienia się, że nasz produkt spełnia rygorystyczne wymagania.

RODZAJE PELLET

Średnica pellet wynosi od 3 do 25 mm, w zależności od matrycy użytej do produkcji granulatu.
Najczęściej sprzedawane są pellety o średnicy 8 mm lub 6 mm.
Długość pellet wynosi od 5 do 40 mm. Jeżeli wymiary granulatu przekraczają te wartości jest on zaliczany do brykietu.
Pellety o jednakowej średnicy pochodzące z jednej partii produkcyjnej dają łatwy w użyciu, jednorodny produkt.

PORÓWNANIE PELLETU DO INNYCH PALIW

Pellety to paliwo, które nie zawiera substancji szkodliwych dla środowiska. Cechuje je niska zawartość wilgoci, popiołów oraz wysoka wartość energetyczna.

Pellet 18 [MJ/kg]
Propan (gaz płynny) 46 [MJ/kg]
Olej opałowy 42 [MJ/kg]
Koks 30 [MJ/kg]
Węgiel 26 [MJ/kg]
Gaz ziemny 35 [MJ/kg]

PELLET W LICZBACH

• 2,1 kg pellet zastępuje 1 litr oleju opałowego
• 1,4 t pellet zastępuje 1 tonę węgla
• 1 m³ drewna litego = 2,5 m³ zrębków = 0,5 t pellet
• z 1000 kg spalonego paliwa zostaje jedynie 10-20 kg popiołu
• zmiana paliwa na pellety to zmniejszenie emisji CO₂ o 2,5 kg na każdym zaoszczędzonym w ten sposób litrze oleju opałowego
• do ogrzania domu jednorodzinnego potrzeba w przybliżeniu 5 t pellet rocznie.

ZNACZENIE JAKOŚCI PELLETU DLA KLIENTA

Ogrzewanie nieruchomości przy pomocy pelletu jest łatwe i nie wymaga zbyt wiele uwagi. Czasem jednak pojawiają się problemy. Zbyt duża ilość popiołu przyczynia się do powstawania szlaki i zmniejszania wydajności pracy całej instalacji. Problemy te mają często związek z niską jakością użytego paliwa lub nieodpowiednim ustawieniem instalacji.
Poniżej przedstawiamy cztery różne rodzaje pellet, różniące się między sobą jakością:


• Pellety znajdujące się w dolnym prawym rogu to materiał wysokiej jakości, o niskiej zawartości popiołu, wyprodukowane z czystego i suchego drewna (proszę zwrócić uwagę, jak wygląda nasz produkt).
• Pellety w dolnym lewym rogu to mieszanka wyprodukowana z dwóch różnych rodzajów surowca. Spalanie takiej mieszanki może doprowadzić do powstania szlaki w kotle w związku z niższą temperaturą topnienia popiołu.
• Ciemne pellety w górnym lewym rogu mogą doprowadzić do powstawania porowatego żużla, który blokuje przenośnik śrubowy, służący do usuwania popiołu.
• Pellety w górnym prawym rogu charakteryzuje wysoka zawartość pyłu. Taki produkt może doprowadzić do powstania blokady w systemie zasilania paliwem, co skutkuje niską wydajnością procesu spalania.

DO CZEGO MOŻE DOPROWADZIĆ NISKA JAKOŚĆ PALIWA

Poniżej przedstawiamy zestawienie przykładowych problemów ze spalaniem oraz ich prawdopodobne przyczyny.

Problem: nadmierna ilość popiołu

Pellet:
• zawiera korę, nasiona czy inne rodzaje biomasy o wyższej zawartości popiołu niż czyste drewno
• zawiera niepożądane dodatki jak zanieczyszczenia lub piasek
• zawiera inne odpadki

Problem: powstawanie szlaki

Pellet:
• zawiera korę, nasiona czy inne rodzaje biomasy o wyższej zawartości popiołu niż czyste drewno
• zawiera niepożądane dodatki jak zanieczyszczenia lub piasek
• zawiera inne odpadki

Problem: osady i korozja

Pellet:
• zawiera inny rodzaj biomasy niż tylko czyste drewno lub zawiera inne materiały o wysokiej zawartości związków lotnych takich jak związki siarki czy chloru

Problem: słabe spalanie

Pallet:
• zawiera zbyt wiele popiołu
• jest zbyt wilgotny

Problem: blokowanie systemu podawczego paliwa

Pellet:
• zawiera zbyt wiele popiołu
• jest zbyt wilgotny.

CO WPŁYWA NA JAKOŚĆ PALIWA

Zawartość pyłów

Ważnym czynnikiem wpływającym na jakość jest zawartość pyłów w produkcie. Pyły powstające w czasie produkcji są zazwyczaj usuwane przez producenta, ale te które powstają w dalszych etapach mogą wywoływać problemy. Pył utrudnia przemieszczanie się pellet w podajniku śrubowym przenoszącym paliwo z magazynu do kotła. Im mniejsza instalacja, tym bardziej wrażliwa na obecność pyłów. Zawartość pyłów nie powinna przekraczać 8%.

Trwałość

Trwałość paliwa ma dla Klienta bardzo duże znaczenie. Pellety o małej trwałości są bardziej wrażliwe na uszkodzenia mogące wystąpić w czasie transportu, czy składowania, co skutkuje zwiększonym powstawaniem pyłów.
Trwałość granulatu zależy między innymi od zawartości ligniny i wody oraz siły z jaką były prasowane. Wilgoć z otoczenia silnie wpływa na trwałość pellet, dlatego powinny być one przechowywane w suchym miejscu.

Wilgotność

Wilgotność pellet zawiera się w przedziale 5-10%. Parametr ten ma bardzo duże znaczenie dla wartości opałowej paliwa). Wystawienie pellet na działanie wilgoci może doprowadzić do ich nasiąkania wodą i rozpadania się.

JAKIE WARUNKI POWINNO SPEŁNIAĆ PALIWO

Pellet powinien spełniać szereg warunków.

Nasz produkt:
• w czasie spalania wydziela zapach palonego drzewa
• w kolorze wygląda jak czyste drewno
• posiada ciężar właściwy równy około 0,65 kg/l
• nie zawiera sztucznych dodatków
• zawiera < 12% wody
• nie zawiera nadmiernej ilości pyłu.