MAŁE URZĄDZENIA DO SPALANIA PELLET MOŻNA PODZIELIĆ NA:

• kompaktowe instalacje kotłowe, gdzie zbiornik paliwa, komora spalania i kocioł to jedna, zintegrowana jednostka
• palnik pellet ze zbiornikiem paliwa do zainstalowania w kotle
• palnik bez zbiornika
• piece.

KOMPAKTOWE INSTALACJE KOTŁOWE

Kotły kompaktowe składają się z kotła, systemu spalania oraz magazynu paliwa znajdujących się w jednym urządzeniu. Wszystkie elementy są do siebie dopasowane. Magazyn paliwa, komora spalania i kocioł odpowiadają konkretnej ilości paliwa.

Niektóre kotły kompaktowe są zaprojektowane do spalania różnego rodzaju paliwa. Jednak zmiana jednego rodzaju paliwa na inny wymaga zazwyczaj zmiany ustawień urządzenia. Podobnie jak stare instalacje przeznaczone do spalania biomasy, kotły kompaktowe są większe i droższe niż np. kocioł olejowy o tej samej mocy.

PALNIK Z MAGAZYNEM PALIWA

Dobrym rozwiązaniem jest również przystosowanie istniejącego kotła poprzez zainstalowanie palnika na pellety. Muszą być spełnione jedynie dwa warunki:
• dobry stan techniczny kotła,
• wymiary komory spalania powinny umożliwiać spalanie pellet .
Ważnym warunkiem sprawnej pracy zmodernizowanej instalacji jest odpowiedni dobór palnika do istniejącego kotła.
Wymogi techniczne i bezpieczeństwa stawiane palnikom na pellety są takie same, jak te odnoszące się do nowych kotłów. Palnik i kocioł muszą być łatwe do rozdzielenia, gdyż komora spalania musi być opróżniana z popiołu i czyszczona. To z kolei zwiększa wymagania przestrzenne takiej instalacji.

PALNIK BEZ MAGAZYNÓW PALIWA

W niektórych krajach europejskich produkowane są palniki kompaktowe, wyglądem i rozmiarem przypominające palniki olejowe.

Kompletny palnik do spalania pellet składa się zazwyczaj z:
• metalowego zbiornika na pellety
• przenośnika śrubowego przemieszczającego pellety
• przewodu doprowadzającego pellety do palnika
• palnika, w którym zachodzi spalanie.
Dodatkowo, palniki posiadają wbudowany wentylator doprowadzający powietrze niezbędne do procesu spalania, automatyczny zapłon oraz urządzenie zabezpieczające przed cofnięciem się ognia.
Zaletą tych palników jest to, że mogą być zainstalowane w połączeniu z istniejącym kotłem. Instalacja jest bardzo prosta i nie wymaga zbyt wiele miejsca.

PIECE NA PELLET

Coraz większą popularność zyskują piece, zaprojektowane w oparciu o doświadczenia związane z piecami na drewno. Przeznaczone do w pomieszczeń mieszkalnych.
Piece na pellety zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich obsługa była jak najprostsza. Większość pieców jest wyposażona w termostat i elektryczny zapłon, przez co nie wymagają wiele uwagi.
Paliwo nie sprawia żadnych problemów w użytkowaniu i pozwala na bardzo efektywną pracę nawet przy mocy urządzeń rzędu paru kW. Takie rezultaty nie byłyby możliwe do osiągnięcia przy pomocy normalnego pieca na drewno.

Zbiornik paliwa wbudowany w piec jest w stanie pomieścić 10-30 kg paliwa (równowartość 1-3 dniowego zużycia przy średnim wykorzystaniu mocy urządzenia).
Automatyczny system grzewczy zazwyczaj składa się z krótkiego podajnika śrubowego dostarczającego pellety ze zbiornika poprzez przewód do palnika, gdzie zachodzi spalanie.
Zasady bezpieczeństwa dotyczące pieców na pellety są takie same jak w przypadku pieców na drewno – w odległości 50 cm od ścianek pieca nie mogą się znajdować żadne łatwopalne materiały.
Przewód wentylacyjny musi również znajdować się w odpowiedniej odległości (minimum 30 cm) od materiałów łatwopalnych (podłogi, listwy). Niektóre piece mają wyjście kanału wentylacyjnego tuż nad poziomem podłogi. W takim wypadku może okazać się koniecznym umieszczenie pieca na cokole.

PIECE NA PELLET Z PŁASZCZEM WODNYM

Niektórzy producenci oferują piece na pellety wraz ze zbiornikiem buforującym. Moc cieplna takich urządzeń to 8-9 kW, z czego zbiornik pochłania 35-45%. Ciepło to jest wykorzystywane do ogrzania pozostałych pomieszczeń w domu poprzez centralny układ grzewczy.
Przed podłączeniem pieca do zbiornika należy sprawdzić szczelność połączenia. Powinien wykonać to specjalista. Ewentualne błędy mogą mieć skutki śmiertelne. Pieca wyposażonego w płaszcz wodny nie należy nigdy podłączać do systemu ze zbiornikiem wyrównawczym pod ciśnieniem!
Jeżeli powierzchnia grzewcza chłodzona wodą jest większa niż 0,4 m² ze względów bezpieczeństwa konieczne jest zainstalowanie osobnego przewodu, łączącego wierzchołek elementu grzewczego z otwartym zbiornikiem wyrównawczym. Ten przewód nie może nigdy być zablokowany! Musi on mieć dodatni spadek, a jego długość nie może przekraczać 20 m.
Jeżeli powierzchnia grzewcza chłodzona wodą jest mniejsza niż 0,4 m², połączenie ze zbiornikiem wyrównawczym może być wykonane przy pomocy przewodu, pod warunkiem, że nie ma ryzyka jego zablokowania.

ZŁOŻONE INSTALACJE GRZEWCZE

Wielu użytkowników kotłów na pellet uzupełnia instalację o dodatkowe urządzenia grzewcze, wykorzystywane w przypadku szczytowego zapotrzebowania lub w okresie letnim.

Kocioł na pellety + kocioł olejowy
Podejmując decyzję o instalacji kotła na pellety dobrze jest pozostawić istniejący kocioł olejowy. Może on stanowić zabezpieczenie w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ciepło w okresie zimowym lub być urządzeniem zapasowym.

Kocioł na pellety + piec na drewno
Piece na drewno są bardzo popularne. W ciągu ostatnich lat nastąpił znaczny rozwój tych technologii grzewczych. Obsługa pieców została znacząco uproszczona, a ich efektywność wzrosła ponad 70%.

Kocioł na pellety + kolektory słoneczne
Zaletą instalacji grzewczej łączącej kocioł na pellety z kolektorami słonecznymi jest fakt, że w okresie letnim potrzeby cieplne mogą być zaspokojone z pracy samych kolektorów. Kocioł w takim przypadku może zostać wyłączony. Kolektory słoneczne mogą działać na dwa sposoby, albo dostarczać wyłącznie ciepłą wodę użytkową, albo zarówno wodę jak i ogrzewanie pomieszczeń.
W przeciwieństwie do kotła na pellety, kolektory wymagają zbiornika, gromadzącego ciepło wyprodukowane w ciągu dnia przez kolektory. Pojemność takiego zbiornika musi odpowiadać powierzchni kolektorów.