Głównym surowcem do produkcji pelletu są odpady pochodzące z przemysłu drzewnego w formie wiórów, zrębków i trocin. Cały proces jest skomplikowany i odbywa się w zakładach produkujących pellety.

Do produkcji pellet nadaje się zarówno drewno liściaste, jak i iglaste. Zazwyczaj, drewno iglaste stanowi 70% wykorzystywanego surowca, zaś drewno liściaste resztę. Nasz pellet składa się w 100% z odpadków z drzew iglastych, dzięki czemu łatwiej się spala w piecu.
Poszczególne gatunki drzew różnią się pod względem zawartości ligniny (składnika który spaja pellet w całość). Odpady drzewne miesza się ze sobą, aby zapewnić jednorodną zawartość tego składnika. Jest to bardzo ważne, ponieważ zmienny surowiec może doprowadzić do problemów w procesie produkcyjnym. Gatunki drzew twardych, jak np. buk, mają niższą zawartość ligniny, niż drzewa miękkie, jak popularny świerk.

Produkcja pelletu składa się z kilku procesów, co przedstawia poniższa grafika.

pellet

SUSZENIE

Materiał po tym jak trafia do zakładu produkcyjnego jest suszony, ponieważ jego wilgotność nie może przekraczać 10%. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, należy surowiec osuszyć, inaczej granulacja będzie bardzo trudna. Następnie oczyszcza się biomasę z kawałków metalu czy piasku przy pomocy magnesów i sit.

 

MIELENIE

Osuszony i oczyszczony surowiec jest rozdrabniany w młynie. Powstający pył jest oddzielany w cyklonie, ewentualnie w filtrach. Mielenie jest konieczne, gdyż surowiec docierający do zakładu produkcyjnego jest niejednorodny pod względem wymiarów.

 

GRANULACJA

Przed uformowaniem się pellet, do materiału dostarcza się 1-2% wody, w postaci pary wodnej. W ten sposób jest on ogrzewany do ok. 70°C, co prowadzi do uwolnienia lignin i lepszego łączenia się materiału. Zmiękczony surowiec jest transportowany do prasy, która wciska go w matrycę. Gdy rolka prasy ponownie przesuwa się po powierzchni matrycy, nowy materiał trafia do otworów.

W procesie granulacji wykorzystuje się matrycę pierścieniową lub płaską. Można ją wymieniać, co pozwala na produkcję pellet o różnych rozmiarach.

Prasowanie biomasy zwiększa jej temperaturę. Poziom ciśnienia w matrycy należy dostosować między innymi do rodzaju granulowanej biomasy. Im twardszy materiał, tym wyższego ciśnienia będzie to wymagało. Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzić do zablokowania otworów matrycy biomasą i zakłóceń w procesie produkcyjnym.

 

CHŁODZENIE

Gdy pellet jest jeszcze ciepły i elastyczny, trafia do urządzenia chłodzącego, gdzie osiąga temperaturę pokojową. Po ochłodzeniu pellet trafia na sita pozwalające oddzielić pył i drobne cząsteczki pozostałe z procesu produkcyjnego. Odpady są zawracane ponownie do procesu produkcyjnego natomiast pellety są magazynowane luzem lub pakowane w worki. Proces chłodzenia zwiększa trwałość pellet i tym samym zmniejsza ilość pyłu powstającego w czasie przechowywania i transportu.